AKADEMIA KOMPETENCJI

 

 

Stowarzyszenie Nasz Dom zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2015 - 2020.

 

Proponowana przez nas zmodyfikowana formuła wsparcia w ramach inicjatyw obywatelskich (Program FIO), korzysta między innymi z dorobku prac Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych i jest adekwatna do potrzeb oraz oczekiwań sektora organizacji pozarządowych związanych z tworzeniem partnerstwa publiczno - społecznego m.in w regionie śląskim i powinno przyczynić się do poprawy kondycji społecznej oraz finansowej w procesie zaangażowania się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

projekt nr - 388_II/2015 - współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2015 – 2020.